Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Aktuality

Slavnostní bohoslužba v katedrále

Jana Šafusová (28.06.2016)

bez popisku 1431 bez popisku 1428


V úterý 28. 6. 2016 se žáci některých tříd naší školy zúčastnili společné bohoslužby církevních škol, kterou celebroval Mons. Václav Malý. Chlapci ze 6. a 7. tříd měli možnost ministrovat (děkujeme jim za tuto službu), Michal Květák ze 7.B četl z Písma a Magdaléna Rybová ze 6.B přečetla za naši školu přímluvu. Petr Svoboda (4.A) a Tonda Theimer (4.B) nesli dary naší školy - koš s ovocem, které pak bylo prostřednictvím sester voršilek rozdáno lidem bez domova. Mše v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha byla velmi důstojná a příhodně naplnila poslední dny školního roku.


bez popisku 1424 bez popisku 1430

Přespávání 1.B ve škole

(26.06.2016)

Přespávání ve škole s Leontýnkou, rytířem Brtníkem z Brtníku a hradními strašidly zažily děti z 1. B. Splnit úkoly hradních strašidel nebylo vůbec jednoduché, ale odměna od Leontýnky za to stála. 


 bez popisku 1423


 

Učení jinak

(23.06.2016)

Tušíte, co se skrývá pod názvem biochemie, či kde leží Tanzánie? Tentokrát v 1.B probíhala výuka pod vedením rodičů...


bez popisku 1415 bez popisku 1414

Výlet 1. B do Botanicu

Hana Svobodová (1) (22.06.2016)

Chtěli byste být středověkým řemeslníkem, písařem či lovcem? Ze středověké vesničky si děti přivezly vlastnoručně vyrobené výrobky i narýžované „zlato“. Chcete-li si vyzkoušet – cesta do středověku trvá vlakem pouhých 45 minut.


bez popisku 1411 bez popisku 1410

700 let od narození Karla IV.

Markéta Vavřínová 4.B (22.06.2016)

Ve středu 22. června jsme byli ve Valdštejnské jízdárně na výstavě o Karlu IV., protože tento rok je výročí 700 let od narození Karla IV. Dozvěděli jsme se třeba, že při turnaji si zranil čelisti a přerazil páteř. Páteř mu uzdravili vytahováním za vlasy a čelisti mu svazovali zlatými dráty. Také sbíral relikvie, jako kus kříže, kde umřel Ježíš, nebo kus závoje Panny Marie a mnoho dalších zajímavých věcí. Celý den se nám moc líbil.


bez popisku 1397 bez popisku 1396