Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Aktuality

Mše ve školní kapli

Nika Nováková (16.10.2019)

Mše ve školní kapli 1 Mše ve školní kapli 2


Ve středu 16.9. se naši prvňáčkové spolu s dětmi naší školky zúčastnili mše svaté ve školní kapli. Modlitby a obřad vedený otcem Pavlem byl prodchnut písněmi, které naše nejmenší naučila a trpělivě s nimi nazkoušela sestra Veronika. Mše tak byla i díky zpěvům povznášející.


Kaštany pro misie

Nika Nováková (09.10.2019)

Sbírání kaštanů Sbírání kaštanů 2


Ve středu 9. října 2019 se třída 1.B společně s paní učitelkami vydala na Vyšehrad. Tady všichni poctivě sbírali kaštany určené pro misie. Do školy se jich pak přinesly plné dvě bedny.


Setkání absolventů 2019

Filip Roubíček (26.09.2019)

Setkání absolventů 2019


Tangramiáda 2019

Filip Roubíček (24.09.2019)

Tangramiáda 1  Tangramiáda 2


V úterý 24. září 2019 se opět sešly trojčlenné týmy pátých až osmých tříd, aby poměřily své dovednosti ve skládání obrazců z tangramu. Řada soutěžících ukázala, že se s hlavolamem skamarádila a že sestavit obrázek zvířete, postavy nebo věci ze sedmi geometrických tvarů zvládnou snadno a rychle.


Tangramiáda 3


V kategorii mladších žáků se umístil na prvním místě tým ze 6.B a v kategorii starších žáků tým z 8.B. Gratulujeme vítězům a přejeme jim potěšení z deskových her, které vyhráli.


Tangramiáda 4


Pouť do Kyjí

Vojtěch Hudlička (8.B) (15.09.2019)

Kyje 1


V neděli 15. září 2019 jsme vyrazili na pouť do kostela sv. Bartoloměje v Kyjích, kde údajně sloužil poslední mši svatý Jan Nepomucký. Po prohlídce kostela, která vedla přes varhany až ke zvonu, nás pozval místní pan farář na farní zahradu, kde jsme opékali buřty a vyzkoušeli prolézačky. Domů jsme se vraceli posilněni a těšíme se na další výlet.


Kyje 2  Kyje 4