Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Aktuality

V adventu většina žáků opět ve škole

Filip Roubíček (26.11.2020)

Od pondělí 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků prvního stupně, 9. ročníku a dále žáků 6. až 8. ročníku v režimu tzv. rotační výuky. Prezenční výuku ve škole tedy budou mít všechny třídy prvního stupně, deváté třídy a další tři třídy druhého stupně, které se budou střídat po týdnu. V lichém týdnu (od 30. 11.) nastoupí do školy třídy 6.A, 7.A, 8.A a třídy 6.B, 7.B, 8.B budou pokračovat v povinné distanční výuce. V sudém týdnu (od 7. 12.) se třídy vystřídají, třídy 6.B, 7.B, 8.B budou mít prezenční výuku ve škole a třídy 6.A, 7.A, 8.A distanční výuku doma.


Provoz školy a organizace výuky se řídí pokyny MŠMT (viz níže). Žáci a zaměstnanci (i další osoby ve škole) mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Během vyučování je zajišťováno pravidelné větrání učeben a výuka TV je nahrazena vycházkou. Z důvodu dodržení homogenity skupin probíhá výuka (s výjimkou dělených hodin) v kmenových učebnách a je upravena výuka cizích jazyků ve smíšených skupinách (A+B). Změny v rozvrhu byly oznámeny ve zprávách ze školy.


Školní jídelna je v běžném provozu, obědy je třeba včas objednat. Školní družina je v provozu jen do 16 hodin, děti se vyzvedávají buď do 14 hodin před odpolední vycházkou, nebo až po ní. Zájmové kroužky a jiné aktivity v rámci školního klubu se nekonají. Pokračují pouze kroužky v distanční formě.


info MŠMTŽáci prvních a druhých tříd se vrací do školy

Filip Roubíček (13.11.2020)

Od středy 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků prvních a druhých tříd ve škole. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Žáci a zaměstnanci (i další osoby ve škole) mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Během vyučování bude zajištěno pravidelné větrání učeben a bude také zařazen krátký pobyt žáků venku. Školní jídelna bude v běžném provozu, obědy je třeba včas objednat. Školní družina bude v provozu jen do 16 hodin, děti se vyzvedávají buď do 14 hodin před odpolední vycházkou, nebo až po ní. Zájmové kroužky a jiné aktivity v rámci školního klubu se nekonají.


info MŠMT


Distanční výuka v listopadu

Filip Roubíček (30.10.2020)

Na základě oznámení vlády o prodloužení nouzového stavu do 20. 11. 2020 zůstává škola pro všechny žáky nadále uzavřena. Po podzimních prázdninách od 2. 11. 2020 do odvolání pokračuje distanční výuka.


Pro distanční výuku celá škola jednotně používá informační systém Bakaláři a aplikaci MS Teams. V systému Bakaláři je průběžně zveřejňován základní přehled probíraného učiva a zadaných úkolů. Podrobné zadání úkolů, výukové materiály, přehled online hodin najdete v MS Teams.


Další informace k distační výuce ZDE.


Sběr kaštanů

Sestra Alžběta Ladnarová (26.10.2020)

Sběr kaštanů Odvoz kaštanů

VE STŘEDU 4. 11. bude UKONČEN SBĚR KAŠTANŮ

Během podzimních prázdnin ještě můžete sbírat kaštany. Potom už bude ukončení sběru. Do této chvíle jsme nasbírali 1.175 kg kaštanů, takže na pomoc lidem do Mexika a Peru zatím půjde 4.700,-Kč. Někteří jste se nás ptali, zda můžete přispět i finančně - můžete, v takovém případě mi, prosím, napište e-mail (sestra.alzbeta@zssv.cz) a domluvíme se. Moc děkujeme všem sběračům, dárcům a těm, kteří myslíte na chudé a nemocné ve svých modlitbách! Náš Pán ať vám žehná a Matka Boží chrání.


Čtenářský klub

Matylda Sacherová, Terezie Svobodová (5.B), Lucie Baloušová (05.10.2020)

Čtenářský klub 1


V tomto školním roce zahájil svou činnost Čtenářský klub pro 5. až 9. ročník. Každé páteční odpoledne (15:15–16:15) se scházíme a společně si povídáme o knížkách. Potom máme čas na čtení svých knížek. Při tom všem si užijeme spoustu legrace a zábavy.


Čtenářský klub 2