Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Aktuality

Ztišení v adventním čase

Sestra Magdalena (30.11.2022)

Adventní duchovní obnova učitelů s P. Gorazdem


Začal advent, kdy mají nejen žáci, ale i učitelé příležitost ztišit se při duchovní obnově, tentokrát s P. Gorazdem Krušinou, premonstrátem ze Strahova. Ve třech zamyšleních jsme se vrátili k textu z první neděle adventní Iz 2,1-5. Na závěr jsme se naučili hebrejskou píseň k tomuto textu: „Zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit.“ Duchovní obnovu jsme zakončili mší svatou v klášterní kapli. Nevím, jak ostatní, ale já jsem opravdu duchovně načerpala mnoho dobrých podnětů do celého adventu. Přeji všem, ať ve ztišení prožijí požehnaný advent!Obvodní kolo Prahy 1 ve florbalu

Jana Sobotková (29.11.2022)

Florbal


Žáci 6. a 7. ročníku z naší školy se umístili na krásném druhém místě v obvodním kole Prahy 1 ve florbalu. Naši školu skvěle reprezentovali:
Adriano Deodati, Matěj Hiršl, Filip Lišťanský, Lucas Cardoselli, Cyril Kubín, Adam Blažek, Jáchym Radina, Tadeáš Kopáček, Jan Tomeček, Marek Pacák, Petr Fuchs, Jan Hrubeš. 


Praktické cvičení z mineralogie

Jana Šafusová (29.11.2022)

Minerály


Určování vlastností nerostů v 9. B. Návštěva Francouzského institutu

Terezie Brůžková (21.11.2022)

Francouzský institut


V pondělí 21. 11. šly 9. a 6. třídy, francouzštináři prvního i druhého jazyka, na exkurzi do Francouzského institutu. Zde se žáci seznámili s historií a s možnostmi, jak rozvíjet své schopnosti ve francouzském jazyce.
Děti navštívily knihovnu, kde si mohou půjčovat knihy, časopisy, ale i tolik populární komixy. Je zde i nově otevřená herna. Poté žáci zhlédli v Kině 35 francouzský film. Děkujeme Francouzskému institutu za vřelé přijetí.Poděkování za sběr kaštanů

Sestra Alžběta (07.11.2022)

Sběr kaštanů

Letos jsme nasbírali celkem 758 kg kaštanů. Můžeme tak pomoci lidem v Peru částkou 3 790 Kč - leták zde.

Ze srdce všem děkujeme. Ať vám to Pán odmění!