Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Společná modlitba

23.04.2018

8:00 - 8:05

Obvodní kolo biologické olympiády (kategorie C)

23.04.2018

8:00 - 16:00

učebna Ch

8. a 9. roč.

účastní se žáci podle seznamu

Exkurze do botanické zahrady

23.04.2018

8:00 - 11:40

Albertov

3.B

Zahájen letní režim nepřezouvání pro žáky 2. stupně

23.04.2018