Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Slavnostní mše pro církevní školy AP v katedrále

27.06.2018

8:00 - 12:00

Pražský hrad

9:00 - 9:30 shromáždění účastníků před katedrálou

9:30 - 9:45 zaujímání míst podle pokynů organizátorů

9:45 - 10:00 hudební úvod a videoprojekce

10:00 - 11:00 mše svatá

11:00 - 11:30 odchod z katedrály