Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro celý první stupeň (připravují 5.AB)

23.10.2019

8:00 - 9:00

kostel

celý 1. stupeň

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Teorie, hypotéza, fakta?

23.10.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha