Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Mše sv. za školu

28.02.2020

7:15 - 7:45

školní kaple

Dějepisná vycházka

28.02.2020

8:00 - 10:40

Karlův most

7.A

Beseda s paní Kateřinou Kubínovou - Karel IV. stavitel

28.02.2020

11:15 - 13:15

učebna 7.B

7.A