Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní skupiny

09.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

Distanční vzdělávání

09.06.2020

1. a 2. stupeň

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia

09.06.2020

5.AB, 7.AB