Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Slavnost Těla a Krve Páně

11.06.2020

Školní skupiny

11.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

Distanční vzdělávání

11.06.2020

1. a 2. stupeň