Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Společná modlitba

15.06.2020

8:00 - 8:05

Školní skupiny

15.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

Distanční vzdělávání

15.06.2020

1. a 2. stupeň

Vybírání učebnic podle pokynů TU

15.06.2020

do PÁ 19. 6.

2. až 8. ročník

Úklid učeben a šaten 2. stupně

15.06.2020

do PÁ 19. 6.

6., 7. a 8. roč.