Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro 5.A a 4.B

23.09.2020

8:00-8:45

kaple v kostele

5.A, 4.B

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Jak vznikl svět

23.09.2020

18:50-19:45

fara u sv. Vojtěcha