Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Mše sv. za školu

25.09.2020

7:15-7:45

školní kaple

Školní soutěž Tangramiáda 2020

25.09.2020

10:45-12:45

knihovna

5.-8. ročník

účastní se přihlášené trojčlenné týmy

10:45-11:45 týmy 5.AB, 6.AB

11:45-12:45 týmy 7.AB, 8.AB

přihlášky odevzdat ŘŠ do ČT 24. 9.