Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Kronika

2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012  

Pobyt na Vesmíru (3.A a 3.B)

sepsaly děti ze 3.A (19.05.2018)

bez popisku 1761


Společně se sousední třídou 3.B jsme byli na škole v přírodě ve středisku Vesmír –  Deštné v Orlických horách. Je tam asi 10 malých chatek a jedna velká chata s jídelnou a půdami. My jsme letos spali na půdách. Četli jsme si knížku Děvčátko Momo a ukradený čas a to bylo i naše letošní téma. Měli jsme bojovku, mši při svíčkách v kostele sv. Matouše a spoustu her v lese a okolí. Pomáhali jsme taky v kuchyni a před jídlem se vždy naučili jeden pokřik, např.: ROHLÍKY JSOU TADY, NEUMŘEME HLADY! Bylo tam moc hezky.


Výprava 6.A za Kelty

David Strádal (18.05.2018)

bez popisku 1760


Ráno jsme jako spořádaní obyvatelé města Prahy nastoupili do MHD a popojeli několik zastávek. Stačila však jen drobná chvíle pod korunami stromů rostoucích na úpatí Hradiště a z našich řad se "vylouplo" několik Keltů a hned dva římští legionáři. Cestou jsme zhlédli Minizoo Břežanské údolí a začali strmě stoupat k samotnému oppidu Závist. Další živé Kelty jsme sice na oppidu Závist již nespatřili, zato jsme si prohlédli mohutné vysoké valy a o samotném oppidu i tehdejším životě Keltů pročetli hezké informační tabule. Kdo je četl pořádně, znal pak odpovědi na nepřeberné množství otázek pana učitele. Každou správnou trojicí odpovědí se získávaly body do závěrečného klání, které se v duchu antických olympijských her odehrálo na akropoli oppida Závist. Účastníky čekal pentathlon a běh těžkooděnců. Po sečtení výsledků a vyhlášení vítězů již zbývalo jen posbírat svých pět švestek a vydat se husím pochodem prudkým klesáním zpět do svých domovů.


Biologická exkurze na Třeboňsko

Sofie Jungvirtová 8.A (17.05.2018)

bez popisku 1758


Náš výlet začal docela poklidně. Přijeli jsme vlakem do krásného kempu obklopeného rybníky a úchvatnou přírodou. Ubytovali jsme se v chatičkách. Druhý den ráno jsme se po snídani vydali na cestu. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o třeboňské přírodě i o zvířatech v ní žijících. Výlet nám ubíhal příjemně, jenže to jsme ještě netušili, co nás potká. Procházeli jsme již nějakou dobu pralesem a naslouchali zvukům přírody, když tu se strhl obrovský liják doprovázený kroupami. Někteří se alespoň trochu ochránili pláštěnkami, ostatní zmokli až na kost. Naštěstí z toho nikdo zápal plic nedostal, ale i tak to bylo nepříjemné. Druhý den již nebyl tak dramatický. Zašli jsme se podívat na hnízda volavek a prohlédli si centrum nádherné Třeboně. Z celého výletu se mi osobně nejvíc líbila návštěva záchranné stanice pro volně žijící zvířata, kde jsme viděli lišky, sovy, veverky i slepou volavku nebo hada. Na tenhle výlet jistě budeme všichni ještě dlouho vzpomínat.


bez popisku 1759Diplom je tu!

Magdaléna Kolářová (14.05.2018)

DELF- Diplôme d'Etudes en Langue Française


Tři žákyně z naší školy, Klára, Jasmína a Rozárie, velmi úspěšně zvládly mezinárodně uznávanou zkoušku DELF A2 v dubnu tohoto školního roku ve Francouzském institutu. Jejich snahy, úsilí i nadšení při studiu francouzštiny si moc ceníme a k úspěchu gratulujeme! Bonne continuation!


bez popisku 1757Nové dopisy z Francie jsou tu!

Magdaléna Kolářová (11.05.2018)


Právě nám přišly další dopisy od francouzských žáků z Rouenu. Už jsme se na ně moc těšili, ale zdržely se, protože ve Francii měli 14 dní velikonočních prázdnin, pak povinnou dvoutýdenní stáž a pak hned obtížné závěrečné zkoušky z mnoha předmětů. Ale píšeme již odpovědi a svou zásilku chceme odeslat co nejdříve.


bez popisku 1756Vítězství ve fotbalovém turnaji

Pavla Tichá a sestra Benedikta (20.04.2018)

bez popisku 1754


Ve čtvrtek 19. dubna vybojoval fotbalový tým žáků 3. ročníku postup do pražského kvalifikačního kola McDonald's Cup. Žáci získali zlatý pohár za první místo v turnaji Prahy 1. V pátek 20. dubna hráli žáci 4. a 5. ročníku a jejich tým se umístil na 3. místě. Oběma týmů gratulejeme!


Tým žáků 4. a 5. ročníku


Snídaně v hodinách francouzštiny

Magdaléna Kolářová (17.04.2018)

bez popisku 1751 bez popisku 1752

Co francouzštináři ze 7.AB2 rádi jedí a pijí? Nebo co by rádi posnídali a povečeřeli, až budou plnoletí? Jejich plakáty nám můžou být inspirací a dodat nám chuť i na francouzské speciality. Alors, bon appétit!


Velikonoční pouť do Říma

Matilda Ema Simek a Matyáš Lada (8.B) (09.04.2018)

Pouť do Říma


V neděli 1. dubna se několik žáků ze třídy 8.B s paní učitelkou Janou Šafusovou vydalo na velikonoční pouť do Říma. Měli jsme možnost zažít mši svatou v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Viděli jsme Coloseum a mnoho dalších zajímavých památek. Cestou jsme také navštívili Benátky. Na celé pouti nás doprovázel otec Benedikt.


Pouť do ŘímaPřehlídka v Odrách

Jana Mišejková (06.04.2018)

Náladová


V odpoledních hodinách Velikonočního pondělí odjížděla skupina 26 žáků a 4 pedagogů do Oder reprezentovat školu na Celostátní přehlídku církevních škol v zájmové umělecké činnosti. Divákům se představil dramatický kroužek s dílkem Leni, taneční skupina Arabeska s choreografií Náladová, čtyři recitátoři, baletní a dvě hudební a pěvecká čísla. Porota všechna vystoupení kladně hodnotila, recitace Petra Kokaisla získala čestné uznání a Arabeska Zlaté pásmo s dárkovým poukazem na víkendový pobyt do Brna. Dramaturg TV Noe s porotou vybrali také čtyři z našich vystoupení na slavnostní galakoncert TV Noe. Pobyt byl pro všechny velkým přínosem nejen po stránce umělecké, ale také duchovní a lidské , protože celá přehlídka byla doprovázena duchovním programem-mše, přednášky, workshipy a také dalšími koncerty a dílnami pro děti i pedagogy.


LeniPožehnané Velikonoce

Filip Roubíček (28.03.2018)

Velikonoce

Křížová cesta na Petříně u sester boromejek

Sestra Magdalena (28.03.2018)

Křížová cesta 1


Žáci druhého stupně již tradičně společně uzavřeli postní dobu modlitbou křížové cesty. Letos jsme se shromáždili v kostele svatého Karla Boromejského. Otec Benedikt nás přivítal a navrhl, abychom obětovali tuto křížovou cestu za nemocné, vždyť jsme byli v areálu nemocnice. Každý mohl v duchu připojit i své úmysly. Za modlitby Otče náš a Zdrávas Maria jsme vyšli do zahrady sester. Ministranti se střídali s nesením kříže, jednotliví žáci četli s citem zastavení křížové cesty. Poprchávalo, ale všichni byli soustředění a usebraní. Kéž Bůh požehná všem, na které jsme pamatovali v modlitbě.


Křížová cesta 2


Vyjádření ředitele školy a Rady rodičů

Filip Roubíček (28.03.2018)

Jako ředitel Základní školy sv. Voršily v Praze odmítám pomluvy namířené proti našim učitelům, žákům i jejich rodičům. Skutečnost, že žákyně naší školy ve čtvrtek 15. 3. 2018 v odpoledních hodinách po skončení vyučování sledovaly demonstraci studentů probíhající v blízkosti školy a na základě vlastního uvážení se rozhodly také vystoupit a prezentovat osobní názory na politickou situaci ve společnosti, byla dezinterpretována jako zneužívání dětí. Účast našich žákyň na demonstraci nebyla nikým z učitelů ani rodičů organizována; byl to jejich spontánní a svobodný projev.


Vyvracím spekulaci pronesenou panem prezidentem Zemanem na setkání s finalisty ankety Zlatý Ámos, že muž na videozáznamu je možná učitel vystupující žákyně. Dopisem žádám prezidentskou kancelář o vysvětlení, protože toto vyjádření poškodilo dobré jméno školy.


Prohlášení Rady rodičů Základní školy sv. Voršily v Praze   ZDEDuchovní obnova na Loretě

Sestra Veronika (23.03.2018)

V pátek 23. března prožili čtvrťáci duchovní obnovu na Loretě v kapucínském klášteře. Prohlídka a vyprávění P. Dismase o kapucínech děti velmi upoutala. Nahlédli jsme i do přístupných prostor a refektáře. Ve druhé části obnovy, kterou vedl p. Michal z Pedagogického centra, jsme se zamýšleli nad pašijovým příběhem. Měli jsme možnost podívat se na život ve městě Jeruzalémě a připomenout si Ježíšovo odsouzení, smrt a zmrtvýchvstání.


bez popisku 1742 bez popisku 1741


Czech trip aneb Český výlet

Věra Žádníková (23.03.2018)

V pátek 23. března navštívila hodiny AJ (1.cj) v 6. třídách větší skupina amerických studentů z projektu CIEE. Naši žáci se snažili procvičit tříměsíční znalost češtiny amerických studentů a ti se na oplátku snažili pohovořit s našimi žáky anglicky. V jedné skupině návštěva skončila AJ-ČJ hrou Dobble - čísla 1-100. Všem se Český výlet velmi líbil.


bez popisku 1736


Den otevřených dveří

Lenka Zemanová (22.03.2018)

bez popisku 1735 bez popisku 1734


Ve čtvrtek 22. března se dveře školy i jednotlivých tříd otevřely návštěvníkům - rodičům a dětem, kteří si chtěli prohlédnout školu před zápisem do 1. třídy, který se pomalu blíží.


bez popisku 1733 bez popisku 1732Výlet do zoo

Míša Divoká (25.03.2018)

bez popisku 1740


Ve středu 21. března jsme přivítali jaro návštěvou ZOO. Prvňáci a druháci měli možnost vidět krmení tučňáků, koupání slonů, rozdováděné lední medvědy a spoustu dalších zvířat. Počasí nám přálo a děti si užily nejen zvířat, ale i hřiště.


bez popisku 1739


Francouzština nás baví

Lenka Zemanová (21.03.2018)

bez popisku 1731


Francouzštináři ze 3.A a 3.B si připravili rekvizity, naučili se zpaměti text a zahráli si scénky podle komiksu v učebnici. Tentokrát na téma ´"Qu´est-ce que tu sais faire?"


bez popisku 1730


Prohlášení ředitele školy

Filip Roubíček (19.03.2018)

Základní škola sv. Voršily v Praze se distancuje od veřejné prezentace osobních názorů nezletilých žáků školy v době mimo vyučování a prohlašuje, že škola plně ctí ustanovení § 32 školského zákona, které nepovoluje ve škole činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagaci.Nedělní výlet na Strahov

Jiří Hošek, Tonda Hošek, Maruška Hošková (18.03.2018)

Výlet, který organizoval P. Benedikt a dvě řádové sestry Bernadetta a Veronika, byl zajímavý. Cestou jsme si procvičili znalosti Prahy a jejích památek. Nejdříve jsme došli na Petřín a pomodlili se křížovou cestu a potom nás čekala prohlídka Strahovského kláštera. Na zpáteční cestě jsme na Karlově mostě poznávali svaté a před školou nás čekala soutěž, kdo si vzpomene na všechny české svaté. Bylo to moc pěkné a určitě stojí za to tam jít.


bez popisku 1738 bez popisku 1737Na výstavě fotografií

Jana Šafusová (09.03.2018)

Galerie Lucerna


V pasáži Lucerna je malá výstavní plocha, na které bývají vystaveny práce s aktuálními tématy. Protože od naší školy je to kousek, dohodli jsme se, že v pátek 9. března o třídnické hodině tam půjdeme a prohlédneme si výstavu fotografií Jakuba Plíhala o Iráku. Nelitovali jsme. Trefně se vyslovila Markéta Nováková: "Ty fotky velmi výstižně ukazují, co se v té zemi děje, přestože vlastně neukazují žádné bojové akce a střílení."


Sedmáci na bruslení

Hana Svobodová (2. stupeň) (01.03.2018)

bez popisku 1728


Jak vyzrát na mrazivé počasí? Na tuto otázku je lehká odpověď - prostě jděte bruslit. 7.B vyrazila ve čtvrtek 1. března při teplotě minus 7 stupňů na stadion Na Františku a úžasně si zcela volné kluziště užila, dokonce se při bruslení pořádně zahřála. A zcela určitě se těší na další mrazy.


Dopisy do Francie

Magdaléna Kolářová (23.02.2018)

bez popisku 1724 bez popisku 1723


I v tomto školním roce jsme si začali dopisovat se žáky z Rouenu v Normandii. Naši francouzštináři ze 7.AB1 a 8.AB2 nejprve napsali své první dopisy, ve kterých se představili a povídali o své rodině, škole a svých zálibách. Paní učitelka francouzštiny z Rouenu psala, jak jsou její žáci mile překvapeni zájmem a znalostí francouzštiny z naší strany. Díky dopisům a zajímavým otázkám francouzských žáků se nám v hodinách otevírají témata, která obohacují výuku i naše znalosti. Nyní se těšíme na další zásilku.


Procházka po Vyšehradu

Bára Kovačková (5.B) a Anna Kovačková (2.A) (22.02.2018)

bez popisku 1722


Byli jsme v neděli na procházce na Vyšehrad. S námi tam šly 3 sestry (sestra Magdalena, sestra Veronika a sestra Bernadetta, všechny jsou moc milé) a nesmíme zapomenout na otce Benedikta, který měl narozeniny. Jako vždy jsme vycházeli od školy a viděli jsme kostel sv. Vojtěcha, Emauzy, kostel Nejsvětější Trojice. A mnoho dalších kostelů. Ale hlavně jsme viděli Vyšehrad. Pak jsme se pomodlili za sestru Reginu, podívali se do Vyšehradské kapituly, kde nás pohostila sestra Klára s pejskem Mejzí. Pojďte s námi objevovat Prahu!


Soutěž DUBLO 2018

Filip Roubíček (01.02.2018)

DUBLO 2018 6. a 7. třídy


Ve čtvrtek 1. února 2018 před pololetními prázdninami proběhl druhý ročník školní soutěže dvojic ve hře Blokus - DUBLO 2018. Soutěžilo 92 žáků 4. až 9. ročníku. Favoritem soutěže se stala Julie Svatošová z 5.A, které se podařilo ve všech třech kolech umístit všechny své dílky, a tak se svou spoluhráčkou Viktorií Stehlíkovou dosáhla nejlepšího bodového výsledku nejen ve své kategorii, ale v celé soutěži. Gratulujeme.


DUBLO 2018 4. a 5. třídy


Okénko do výuky ve 3.B

Hana Svobodová (1. stupeň) (30.01.2018)

bez popisku 1709 bez popisku 1710


Jak nafouknout balónek a nedýchat do něj? Proč zhasla svíčka, když ji nikdo nesfoukl? Jak vznikaly horniny a jak to vypadá, když se probudí sopka? Že nevíte? Nejlepší je vše si vyzkoušet – třeba během výuky prvouky ve 3.B.


Školní ples 2018

Mikuláš Perla (9.A), foto Besim Mehinbašić (26.01.2018)

14. školní ples


V pátek 26. ledna 2018 se uskutečnil jako každý rok ples žáků devátých tříd v sále hotelu Belvedere. Ples jsme zahájili nácvikem nástupu a předtančení, následovalo fotografování a pak začal samotný ples. Přišli učitelé, rodiče a příbuzní, kamarádi, bývalí žáci školy. Pak nastala nejvíce obávaná a zároveň očekávaná chvilka celého plesu, a to stužkování deváťáků. Vydařilo se! Po stužkování následovalo taneční vystoupení třídy 9.B a pak naše, tedy třídy 9.A. Obě vystoupení diváky zaujala a ocenili nás bouřlivým potleskem. Celkově se mi ples líbil. Bylo by fajn, kdyby podobné okamžiky mohli zažít i budoucí deváťáci.


Žáci devátých tříd


Anglická olympiáda

Věra Žádníková (26.01.2018)


Vítězové školního kola olympiády AJ


V týdnu 22. až 26. ledna 2018 proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v angličtině. Celkově se zúčastnilo 25 žáků druhého stupně. V kategorii 6. a 7. tříd vyhrála M. Krátká, druhá byla E. Knaislová a  třetí K. Wernisch. V kategorii 8. a 9. tříd bylo umístění následující: 1. místo M. Deodati, 2. místo J. Frídl a 3. místo K. Korčák. Všem srdečně gratulujeme a jsme napnuti, jak dopadnou žáci z 1. a 2. místa v obvodním kole.


Zavítala k nám svatá Anděla

Johanka Fiřtová, Majda Štětková, Veronika Říhová (4.A) (26.01.2018)

bez popisku 1708 bez popisku 1707


V pátek 26. ledna nás na náboženství navštívila svatá Anděla Merici. Nejdříve jsme jí zazpívaly písničku o jejím životě a potom nám o sobě vyprávěla. Měla na sobě hnědý františkánský plášť a kolem pasu měšec na růženec, kříž a Písmo svaté. Nesla s sebou ranec na chléb a vodu a v ruce držela hůl. Dala nám do třídy znak s nápisem SERVIAM, což je latinské slovo a znamená „budu sloužit“ a ne si z někoho dělat sluhu. Když přišla do naší školy, poznala, že je doma. Ukázala nám, že sloužit tomu, kdo to potřebuje, je dobré. Na oslavu jejího svátku jsme dostali bonbóny a na závěr se s námi pomodlila. Bylo to s ní prima!


Pojďme zkusit DELF A1–A2 i tento rok!

Magdaléna Kolářová (26.01.2018)

      bez popisku 1706              bez popisku 1705


Mezinárodní zkouška z francouzského jazyka - DELF junior                            - diplom má celoživotní platnost a je uznávaný ve Francii i na celém světě 
- certifikát je velké plus při příjímacím řízení na SŠ i na univerzitu
- žáci skládají zkoušku, která odpovídá jejich momentální jazykové úrovni
- během studia se dají průběžně složit další zkoušky vyšší úrovně 
- žáci mají větší motivaci ke studiu při běžné školní výuce                            DELF A1: 3. 4. 2018, přihláška: 19. 2. – 2. 3. 2018, cena: 850 Kč                                       DELF A2: 4. 4. 2018, přihláška: 19. 2. – 2. 3. 2018, cena: 850 Kč                                       Ke zdárnému složení zkoušky je kromě intenzivní práce v hodinách potřeba i pravidelná příprava na výuku (tedy výborné zvládnutí probírané látky) a vypracování několika zkušebních testů. V případě zájmu nebo dalších dotazů se obraťte na Magdalénu Kolářovou (madlenk75@gmail.com).     PŘIHLÁŠKA     INFORMACE


Návštěva Topičova salónu

M. Lukeš, N. Klípová, F. Ladová (3.B) (22.01.2018)

bez popisku 1713 bez popisku 1714 


Topičův salon navštěvujeme často. Tentokrát tam probíhala výstava Zaostřeno na neurčito. Některé výtvory vypadaly, že se pohybují. Nebo se nám zdálo, že některé obrazy svítí. Vyráběli jsme i vlastní obraz – obtiskávali na papír mince, dělali dírky a rýhy. Byla to skvělá zábava. Pak jsme si z vlastních výtvorů udělali malou výstavku.


Nedělní výlet

sestra Magdalena (21.01.2018)

bez popisku 1704 bez popisku 1703


V letošním školním roce již potřetí děti využily možnosti prožít nedělní odpoledne s kamarády, Otcem Benediktem a sestrami. Tentokrát jsme se vydali objevovat krásy Starého Města pražského. Začali jsme ve Voršilské ulici u nunciatury, kolem kostela sv. Martina ve zdi, kolem kostela sv. Havla. Kdo zná Otce Benedikta, tak ví, že jít kolem nějaké památky znamená dozvědět se něco, co jsme určitě nevěděli! Před kostelem sv. Haštala nás čekal kostelník a na dlouhou dobu byl kostel „náš“. Poté jsme se vydali do Týnského chrámu. Druhý den děti z 2.A nadšeně vyprávěly, co všechno viděly a co si z vycházky zapamatovaly. A těšíme se na příští výlet!

Dílna literární i výtvarná

O. Berka, V. Beníčková (3.B) (15.01.2018)

bez popisku 1712 bez popisku 1711


Paní spisovatelka Tereza Říčanová nám vyprávěla o svých knížkách – třeba Psí knížka a Kozí knížka. Nejvíce se mi líbilo vyprávění o Istanbulu. Tuto knížku paní spisovatelka teprve vydá. Aby ji mohla napsat, jela samotný Istanbul navštívit. Mohli jsme si prohlédnout deníky, do kterých si zapisovala poznámky a kreslila.


„Tři králové“ na nunciatuře

Hana Svobodová (1. stupeň) (12.01.2018)

bez popisku 1701 bez popisku 1700


Tříkrálové koledování uzavřela v pátek 12. ledna třída 3.B návštěvou nunciatury. Děti zažily milé setkání s papežským nunciem, dozvěděly se, jak se např. slaví svátek Tří králů v Itálii a využily příležitost nejen ke koledě, ale i k blahopřání panu nunciovi k jeho nedávným narozeninám.


Mše svatá pro 1. třídu a pro školku

sestra Veronika (10.01.2018)

 bez popisku 1696 bez popisku 1697


Ve středu 10. ledna prožili mši svatou naši prvňáčci spolu s dětmi ze školky. Přivítal je P. Pavel Semela se svým tučňáčkem Lilem. Poprvé četla Boží slovo Sabinka Mondelli z 1.A a hudebně nás doprovodil na klávesy Šimon Tojner z 1.A. Děti chválily Pána nejen zpěvem a pohybem, ale zapojily se i do obětního průvodu, přímluv a ministrování. Atmosféra mše sv. byla velmi radostná. Velké díky patří třídním učitelům Jaromírovi a Ireně, kteří je na tuto Boží oslavu pečlivě připravili.


Mše svatá pro 1. třídu a pro školku

(11.01.2018)

bez popisku 1695 bez popisku 1694


Ve středu 10. ledna prožili mši svatou naši prvňáčci spolu s dětmi ze školky. Přivítal je P. Pavel Semela se svým tučňáčkem Lilem. Poprvé četla Boží slovo Sabinka Mondelli z 1.A a hudebně nás doprovodil na klávesy Šimon Tojner z 1.A. Děti chválily Pána nejen zpěvem a pohybem, ale zapojily se i do obětního průvodu, přímluv a ministrování. Atmosféra mše sv. byla velmi radostná. Velké díky patří třídním učitelům Jaromírovi a Ireně, kteří je na tuto Boží oslavu pečlivě připravili.