Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Aktuality

Basketbalový úspěch mladších žáků

Jana Šafusová (28.03.2023)

Výběr žáků z 6. a 7. tříd


V úterý 28. 3. proběhlo v naší škole obvodní kolo Prahy 1 mladších žáků v basketbalu. Náš výběr chlapců ze 6. a 7. tříd vybojoval 2. místo. Kluci hráli opravdu dobře. Zítra budeme držet palce mladším dívkám.
Velké poděkování patří panu učiteli Viktoru Tolarovi, který se postaral o organizační zajištění turnaje a také všechny zápasy odpískal.


Duchovní obnova 3.A

Marie Šimůnková (24.03.2023)

Duchovní obnova 1


V pátek 24. 3. prožila 3.A s paní učitelkou Marií Šimůnkovou a sestrou Veronikou postní duchovní obnovu ve Vinoři. Duchovní obnovu na téma skutky milosrdenství vedl P. František Čech. Děti se podílely na slavnostní mši v kostele Povýšení sv. Kříže, ministrovaly a zpívaly ve schole za doprovodu s. Veroniky. Na faře pak luštily šifru, která je dovedla k jednotlivým skutkům milosrdenství. Část z nich si mohly vyzkoušet v praxi: navštěvovaly nemocné a „ve vězení“, stavěly přístřeší pro chudé bez domova a prokazovaly si navzájem dobré skutky.


 Duchovní obnova 2


Návštěva Zelené Niny

Berenika Hálová, Ludmila Kotěrová (07.03.2023)

Zelená Nina 1


V úterý 7. března navštívila druhé třídy Zelená Nina a společně se svými zeleninovými skřítky vyprávěla o fascinujícím a barevném království zeleniny. V průběhu dne se děti dozvěděly, do jakých skupin se zelenina dělí, seznámily se i s méně známými druhy zeleniny a zazpívaly si různé písničky o zelenině. Na závěr přišla na řadu i zeleninová laboratoř, kde si děti mohly na spiralizéru vytvořit okurkové nebo mrkvové špagety, z plátků zeleniny si vykrojily různé obrázky a to všechno se na závěr snědlo!


Zelená Nina 2


Zelená Nina 3


Zeměpisná olympiáda (školní a obvodní kolo)

Matouš Šimek (06.03.2023)

Zeměpisná olympiáda 1


Mezi olympiádami konanými v nedávné době nechyběla ani ta, v níž se účastníci utkávají v zeměpisných znalostech a dovednostech. Ve školním kole, připraveném panem učitelem Šimkem, dosáhli úspěchu v podobě prvních dvou míst spojených s postupem do obvodního kola šesťáci Vladimír Horák a Matěj Sedlák, v kategorii 7. tříd Petr Fuchs a Jáchym Korselt ze 7.B a v kategorii 8. a 9. tříd Teodor Heller z 9.B a Jan Tutr z 8.B.  Nad 60% úspěšnost se ve školním kole dostali i Carlos Lozano a Cyril Kubín ze 7.A a Ben Koutecký z 8.A. Při vyhlášení výsledků ve škole nechyběly datle přímo z Alžírska a pro nejúspěšnější řešitele další ceny a diplomy.
V obvodním kole konaném na DDM v Praze 2 dosáhli skvělého výsledku především Petr Fuchs a Teodor Heller, kteří byli ve svých kategoriích nejlepší z účastníků ze ZŠ (negymnazijních) a jen těsně jim uniklo umístění na prvních dvou místech znamenajících automatický postup do kola krajského (možný postup dalších je momentálně řešen).
Za účast, snahu a férový souboj děkují učitelé zeměpisu:
Matouš Šimek, Vít Zeman a David Strádal.


Zeměpisná olympiáda 2Poetické setkání

Kateřina Oralová (02.03.2023)

Poetické setkání 2023


Dne 2. března 2023 proběhlo na ZUŠ Biskupská obvodní kolo recitační soutěže Poetické setkání.
Poděkování za přednes textu obdrželi Vladimír Horák z 6.B, Antonín Stejskal z 6.A a Tereza Hrušková z 9.B. Velká gratulace patří Veronice Vejpustkové z 9.A, která svým přednesem zaujala porotu natolik, že její výkon byl oceněn postupem do krajského kola!